Image

PATRONAT HONOROWY

Uniwersytet Medyczny
Wrocław

PARTNERZY KONFERENCJI

PATRONAT MEDIALNY

Image
Image
Image
Image

KONFERENCJA

18 - 20 maja 2023

  1. DZIEŃ 1. CZWARTEK 18.05
  2. DZIEŃ 2. PIĄTEK 19.05
  3. DZIEŃ 3. SOBOTA 20.05
UWAGA:

Można wybrać tylko jedne warsztaty, podczas rejestracji na konferencję.
Wyboru dokonuje się w formularzu rejestracji.
15.00 – 18.00

WARSZTAT 1 SALA A.


Aktualne wytyczne diagnostyki i leczenia oraz nowe terapie wybranych nefrologicznych chorób rzadkich.
Prowadzący:
Prof. dr hab. med. Przemysław Sikora (Klinika Nefrologii Dziecięcej UM w Lublinie)
Dr hab. med. Marcin Zaniew, prof. UZ (Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałami Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Dziecięcej UZ w Zielonej Górze)

Cz. I Pierwotne hiperoksalurie
1. Pierwotne hiperoksalurie w Polsce – dane POLtube (15 min.)
prof. Przemysław Sikora
2. Nowe wytyczne diagnostyki i leczenia PH1 (15 min.)
dr hab. Katarzyna Jobs (Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii WIM w Warszawie)
3. Prezentacja przypadków PH1 (30 min.)
- przypadek 1 - lek. Adrianna Wojciechowska (Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałami Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Dziecięcej UZ w Zielonej Góra)
- przypadek 2 – dr Joanna Milart (Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii WIM w Warszawie),
- przypadek 3 - dr hab. Beata Bieniaś, prof. UMLUB (Klinika Nefrologii Dziecięcej UM w Lublinie)
4. dyskusja (30 min.)

Cz. II Pierwotna kwasica cewkowa dystalna (dRTA)
1. Pierwotna kwasica cewkowa dystalna - dane z POLtube (15 min.)
dr hab. Marcin Zaniew, prof. UZ (Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałami Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Dziecięcej UZ w Zielonej Górze)
2. Europejskie zalecenia diagnostyki i leczenia dRTA (15 min.)
prof. Maria Szczepańska (Katedra i Klinika Pediatrii, WNMZ, SUM w Katowicach)
3. Prezentacja przypadków dRTA (30 min.)
- przypadek 1 - lek. Adrianna Wojciechowska (Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałami Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Dziecięcej UZ w Zielonej Górze)
- przypadek 2 – dr Małgorzata Stańczyk, (Klinika Pediatrii, Nefrologii i Immunologii ICZMP w Łodzi)
- przypadek 3 - dr Andrzej Badeński, (Katedra i Klinika Pediatrii, WNMZ, SUM w Katowicach)

4/ dyskusja (30 min.)
16.30 - 18.30

WARSZTAT 2. SALA B.


Zakażenia układu moczowego u dzieci w nowej odsłonie - od standardów do dylematów.
Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Lidia Hyla-Klekot (Katedra Chirurgii Dziecięcej, Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
Dr hab. n. med. Piotr Adamczyk (Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
Dr n. med. Agnieszka Jędzura (Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)

1. Wprowadzenie (20-30 min)
prof. dr hab. n. med. Lidia Hyla-Klekot
a) Ogólne przedstawienie problemu.
b) Rola urobiomu vs. paradygmat jałowości układu moczowego w stanie zdrowia.
c) ZUM jako układ biologicznego oddziaływania między organizmem a wirulencją bakterii uropatogennych.

2. Patogeneza i symptomatologia zakażeń układu moczowego (30 min)
dr n. med. Agnieszka Jędzura
a) Maski kliniczne - objawy zależne od wieku.
b) Czynniki ryzyka.
c) Nawrotowość zakażeń układu moczowego (przyczyny anatomiczne, czynnościowe oraz immunologiczne).
d) Następstwa nawracających ZUM. Kiedy powstają blizny w nerkach?
e) Ostre ogniskowe bakteryjne zapalenie nerek (AFBN).

3. Standardy i perspektywy diagnostyki i leczenia - Dr hab. n. med. Piotr Adamczyk: (30 min)
a) Badania laboratoryjne (przydatność nowoczesnych markerów i testów diagnostycznych).
b) Leczenie farmakologiczne oraz wspomagające.

4. Wszyscy uczestnicy i zespół prowadzący warsztaty: dyskusja; dylematy i kontrowersje.
16.30 - 19.00

FORUM MŁODYCH NEFROLOGÓW. SALA C.


Leukocyturia w różnych chorobach układu moczowego - wykład eksperta.
Anna Jakubowska
Mój pacjent z ZUM o nietypowym przebiegu - trudności diagnostyczne, terapeutyczne, powikłania.
Maria Daniel
09.00 - 09.20

OTWARCIE KONFERENCJI – powitanie uczestników, wykładowców.

Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Danuta Zwolińska, Marcin Tkaczyk
09.40 - 10.40

SESJA I. WYKŁADY INAUGURACYJNE

Przewodniczący:
Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Danuta Zwolińska, Marcin Tkaczyk

ZUM u młodych dorosłych.
Marian Klinger

Chirurgia małoinwazyjna w urologii dziecięcej.
Dariusz Patkowski

ZUM u dzieci i młodzieży – co nowego?
Danuta Zwolińska

10.40 – 11.00
11.00 – 13.00

SESJA II. ZUM w różnych grupach pacjentów.

Przewodniczący:
Anna Wasilewska, Sylwester Prokurat, Jacek Zachwieja

11.00 – 12.20 ZUM u noworodków okiem neonatologa.
Barbara Królak-Olejnik

Zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych jako czynnik ryzyka ZUM.
Michał Maternik

ZUM u dzieci z pęcherzem neurogennym: odrębności diagnostyczno-terapeutyczne.
Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska

Powikłane i nietypowe ZUM u dzieci leczonych nerkozastępczo.
Ryszard Grenda

12.20 - 12.39 DYSKUSJA
12.39 – 13.00 Doniesienia ustne: 3 x po 5 min. + 2 min. dyskusja
13.00 - 14.15 Spotkanie Kierowników Ośrodków.
LUNCH.
14.15 – 15.15

SESJE PLAKATOWE

Przewodniczący:
Kinga Musiał
Beata Bieniaś, Agata Korzeniecka-Kozerska, Małgorzata Mizerska-Wasiak, Piotr Adamczyk
15.20 - 16.45

SESJA III. SESJA Firmy ASTRA ZENECA: aHUS

Przewodniczący:
Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska

15.20 – 16.10 Leczenie aHUS u dzieci - polskie doświadczenia.
Aleksandra Żurowska

Ekulizumab w leczeniu aHUS- odstawiać czy nie? Jeśli tak, to kiedy?
Ryszard Grenda

Ravulizumab - nowa opcja terapeutyczna aHUS - przegląd piśmiennictwa.
Danuta Zwolińska

aHUS indukowany wirusem grypy ze współistniejącym zespołem aktywacji makrofagów – prezentacja przypadku.
Maria Szczepańska

16.10 – 16.24 DYSKUSJA
21 min. Doniesienia ustne: 3 x po 5min + 2 min. dyskusja
16.45 – 17.00
17.00 - 18.15

SESJA IV. ZUM: kontrowersje w diagnostyce obrazowej i postępowaniu terapeutycznym.

Wprowadzenie:
Katarzyna Kiliś-Pstrusińska

17.00 – 17.55 Panel: Badania obrazowe u dzieci z ZUM: u kogo, kiedy, jakie?
Leczenie zabiegowe u dzieci z ZUM.
nefrolog: Anna Wasilewska, Marcin Tkaczyk, Monika Miklaszewska
urolog: Wojciech Apoznański, Tomasz Koszutski
radiolog: Katarzyna Domagała-Pękalska

17.55 – 18.15 DYSKUSJA
09.00 - 09.20

SPOTKANIE Z ZARZĄDEM PTNefD i KONSULTANTEM KRAJOWYM.

Marcin Tkaczyk, Danuta Zwolińska
09.20 - 10.40

SESJA V. ZUM w różnych odsłonach. Varia.

Przewodniczący:
Dorota Drożdż, Irena Makulska, Przemysław Sikora

09.20 – 09.40 Pozantybiotykowe terapie w ZUM- co na to nefrolog?
Anna Medyńska

09.40 – 10.00 ZUM i PChN – dwukierunkowa zależność.
Jacek Zachwieja

10.00 - 10.14 Doniesienia ustne: 2 x po 5min + 2 min. dyskusja
10.14 – 10.20 DYSKUSJA.
10.20 – 10.40

SESJA Firmy SWISS BIOPHARMA


Krzywica hipofosfatemiczna sprzężona z chromosomem X – nowe możliwości terapeutyczne.
Piotr Skrzypczyk
10.40 – 11.00
11.00 – 12.30

SESJA VI. VARIA. CO NOWEGO (subiektywny przegląd badań)?

Przewodniczący:
Dorota Polak-Jonkisz, Ryszard Grenda, Jacek Pietrzyk

11.00 – 12.15 ...w glomerulopatiach
Danuta Ostalska-Nowicka

… w ostrym uszkodzeniu nerek
Kinga Musiał

...w PChN
Beata Bieniaś

...w nadciśnieniu tętniczym
Dorota Drożdż

...w dializoterapii i transplantologii
Jacek Rubik

12.15 – 12.30 DYSKUSJA.
12.30 - 12.50
12.50 - 14.05

SESJA VII. Badania wieloośrodkowe.

Przewodniczący:
Katarzyna Jobs, Andrzej Brodkiewicz, Marcin Zaniew

12.50 – 13.30 ERICONS.
Aleksandra Żurowska

IgAN/IgArV, Lupus nephritis.
Małgorzata Mizerska-Wasiak

ESONIA.
Piotr Skrzypczyk

Rejestry dializacyjne.
Ilona Zagożdżon
13.30 – 13.50

SESJA Firmy SANOFI


Pediatryczne oblicza choroby Fabry’ego.
Robert Śmigiel

13.50 – 14.05 DYSKUSJA
14.05 -14.30

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI.


Wręczenie nagród za najlepsze prace.
D. Zwolińska, K. Kiliś-Pstrusińska, M. Tkaczyk
14.30

DO KONFERENCJI POZOSTAŁO:

© Copyright 2023 Medical Experts. All Rights Reserved. Realizacja Studio Nexim | www.nexim.net

Search