Informacja

Image

 XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcejinfarma 2023

18-20 maja 2023 r.
IBIS Styles Wrocław
Pl. Konstytucji 3 Maja 3
50 083 WROCŁAW
Telefon: +48 71 733 48 00

 
Image
Image

OPŁATA KONFERENCYJNA:

REJESTRACJA ZWYKŁA DO 17.05.2023
700 zł/Osobę
 • Udział w sesjach wykładowych i warsztatach
 • Przerwy kawowe
 • Posiłki zgodnie z programem
 • Uwaga - opłata nie zawiera noclegu i opłaty parkingowej
REJESTRACJA NA MIEJSCU
800 zł/Osobę
 • Udział w sesjach wykładowych i warsztatach
 • Przerwy kawowe
 • Posiłki zgodnie z programem
 • Uwaga - opłata nie zawiera noclegu i opłaty parkingowej

KONFERENCJA

18 - 20 maja 2023

 1. DZIEŃ 1. CZWARTEK 18.05
 2. DZIEŃ 2. PIĄTEK 19.05
 3. DZIEŃ 3. SOBOTA 20.05
UWAGA:

Można wybrać tylko jedne warsztaty, podczas rejestracji na konferencję.
Wyboru dokonuje się w formularzu rejestracji.
15.00 – 18.00

WARSZTAT 1 SALA A.


Aktualne wytyczne diagnostyki i leczenia oraz nowe terapie wybranych nefrologicznych chorób rzadkich.
Prowadzący:
Prof. dr hab. med. Przemysław Sikora (Klinika Nefrologii Dziecięcej UM w Lublinie)
Dr hab. med. Marcin Zaniew, prof. UZ (Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałami Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Dziecięcej UZ w Zielonej Górze)

Cz. I Pierwotne hiperoksalurie
1. Pierwotne hiperoksalurie w Polsce – dane POLtube (15 min.)
prof. Przemysław Sikora
2. Nowe wytyczne diagnostyki i leczenia PH1 (15 min.)
dr hab. Katarzyna Jobs (Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii WIM w Warszawie)
3. Prezentacja przypadków PH1 (30 min.)
- przypadek 1 - lek. Adrianna Wojciechowska (Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałami Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Dziecięcej UZ w Zielonej Góra)
- przypadek 2 – dr Joanna Milart (Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii WIM w Warszawie),
- przypadek 3 - dr hab. Beata Bieniaś, prof. UMLUB (Klinika Nefrologii Dziecięcej UM w Lublinie)
4. dyskusja (30 min.)

Cz. II Pierwotna kwasica cewkowa dystalna (dRTA)
1. Pierwotna kwasica cewkowa dystalna - dane z POLtube (15 min.)
dr hab. Marcin Zaniew, prof. UZ (Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałami Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Dziecięcej UZ w Zielonej Górze)
2. Europejskie zalecenia diagnostyki i leczenia dRTA (15 min.)
prof. Maria Szczepańska (Katedra i Klinika Pediatrii, WNMZ, SUM w Katowicach)
3. Prezentacja przypadków dRTA (30 min.)
- przypadek 1 - lek. Adrianna Wojciechowska (Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałami Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Dziecięcej UZ w Zielonej Górze)
- przypadek 2 – dr Małgorzata Stańczyk, (Klinika Pediatrii, Nefrologii i Immunologii ICZMP w Łodzi)
- przypadek 3 - dr Andrzej Badeński, (Katedra i Klinika Pediatrii, WNMZ, SUM w Katowicach)

4/ dyskusja (30 min.)
16.00 - 18.00

WARSZTAT 2. SALA B.


Zakażenia układu moczowego u dzieci w nowej odsłonie - od standardów do dylematów.
Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Lidia Hyla-Klekot (Katedra Chirurgii Dziecięcej, Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
Dr hab. n. med. Piotr Adamczyk (Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
Dr n. med. Agnieszka Jędzura (Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)

1. Wprowadzenie (20-30 min)
prof. dr hab. n. med. Lidia Hyla-Klekot
a) Ogólne przedstawienie problemu.
b) Rola urobiomu vs. paradygmat jałowości układu moczowego w stanie zdrowia.
c) ZUM jako układ biologicznego oddziaływania między organizmem a wirulencją bakterii uropatogennych.

2. Patogeneza i symptomatologia zakażeń układu moczowego (30 min)
dr n. med. Agnieszka Jędzura
a) Maski kliniczne - objawy zależne od wieku.
b) Czynniki ryzyka.
c) Nawrotowość zakażeń układu moczowego (przyczyny anatomiczne, czynnościowe oraz immunologiczne).
d) Następstwa nawracających ZUM. Kiedy powstają blizny w nerkach?
e) Ostre ogniskowe bakteryjne zapalenie nerek (AFBN).

3. Standardy i perspektywy diagnostyki i leczenia - Dr hab. n. med. Piotr Adamczyk: (30 min)
a) Badania laboratoryjne (przydatność nowoczesnych markerów i testów diagnostycznych).
b) Leczenie farmakologiczne oraz wspomagające.

4. Wszyscy uczestnicy i zespół prowadzący warsztaty: dyskusja; dylematy i kontrowersje.
15.30 - 18.00

FORUM MŁODYCH NEFROLOGÓW. SALA C.


Leukocyturia w różnych chorobach układu moczowego - wykład eksperta.
Anna Jakubowska
Mój pacjent z ZUM o nietypowym przebiegu - trudności diagnostyczne, terapeutyczne, powikłania.
Maria Daniel

Wystąpienia ustne 4 min. + 2 min. dyskusja.
Proteus mirabilis a kamica nerkowa.
Sylwia Książek
15-letnia dziewczynka z ostrym cewkowo-śródmiąższowym zapaleniem nerek oraz ostrym uszkodzeniem nerek.
Andrzej Badeński, Marta Badeńska, Elżbieta Trembecka-Dubel, Omar Bjanid, Martyna Jasielska, Aleksandra Gliwińska, Maria Szczepańska
Od chirurga do nefrologa – nietypowy przebieg ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek.
Katarzyna Gąsowska, Katarzyna Zachwieja, Ewa Wierzchowska-Słowiaczek, Iwona Ogarek, Dorota Drożdż
Zatrzymanie moczu jako objaw ZUM? Nie zawsze.
Joanna Olga Bagińska, Agata Korzeniecka-Kozerska
Ośrodek: Klinika Pediatrii i Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Moja pacjentka z ZUM o nietypowym przebiegu, z prenatalnie rozpoznaną wadą letalną - rzeczywistość kliniczna, a dylematy etyczne.
Adrianna Bargielska
Nawracające zakażenia układu moczowego u pacjentki z zespołem zakotwiczenia rdzenia kręgowego po zabiegu usunięcia potworniaka okolicy krzyżowej - aspekty diagnostyczne i terapeutyczne.
Anna Kawalec
Niemowlę z wielochorobowością i nawracającymi zakażeniami układu moczowego.
Anna Gładka
Kamica pęcherza moczowego jako przyczyna dysfunkcji nerek u 5 letniej dziewczynki z nawracającymi zakażeniami układu moczowego.
Karina Madej-Świątkowska, Anna Moczulska, Magdalena Błasiak, Dorota Drożdż
ZUM o nietypowym przebiegu – rozpoznanie wady wrodzonej nerek w przebiegu urosepsy i ostrego uszkodzenia nerek.
Joanna Michalczuk
9-letnia dziewczynka z pęcherzem neurogennym i nawracającymi zakażeniami układu moczowego – trudności diagnostyczne, terapeutyczne i powikłania.
Anna Maria Wabik, Beata Leszczyńska
Obustronne ropnie nerek u 2 latka jako powikłanie procedury diagnostycznej czy niezdiagnozowanej wrodzonej wady układu moczowego?
Anna Kranz
Mój pacjent z ZUM o nietypowym przebiegu, czyli z ZUMu do PIMS-TS - transformacja czy koincydencja?
Katarzyna Mikołajczyk
Nawracające ZUM jako manifestacja zespołu regresji kaudalnej.
Karolina Kalicka-Żuk
Zakażenie układu moczowego wymagające interwencji chirurgicznej.
Paulina Mazurkiewicz
Nawracające zakażenia układu moczowego na podłożu metaplazji płaskonabłonkowej pęcherza moczowego u 16-letniej pacjentki.
Anna Deja
Zakażenie układu moczowego pierwszą manifestacją kamicy nerkowej u 8-miesięcznego chłopca.
Paulina Nosek-Wasilewska, Joanna Michalczuk, Marcin Tkaczyk
Krwiomocz oraz nawrotowe zakażenia układu moczowego jako pierwszy objaw rhabdomyosarcoma embryonale pochwy u 8-miesięcznej dziewczynki. Opis przypadku.
Aleksandra Skibiak, Ilona Zagożdżon, Aleksandra Żurowska
09.00 - 09.20

OTWARCIE KONFERENCJI – powitanie uczestników, wykładowców.

Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Danuta Zwolińska, Marcin Tkaczyk
09.20 - 09.40

Wykład pozamedyczny

PODRÓŻ W PRZESZŁOŚĆ. DAWNY WROCŁAW JAKO PRZESTRZEŃ LITERACKA.
MAREK KRAJEWSKI

09.40 - 10.40

SESJA I. WYKŁADY INAUGURACYJNE

Przewodniczący:
Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Danuta Zwolińska, Marcin Tkaczyk

ZUM u młodych dorosłych.
Marian Klinger

Chirurgia małoinwazyjna w urologii dziecięcej.
Dariusz Patkowski

ZUM u dzieci i młodzieży – co nowego?
Danuta Zwolińska

10.40 – 11.00
11.00 – 13.00

SESJA II. ZUM w różnych grupach pacjentów.

Przewodniczący:
Anna Wasilewska, Aleksandra Żurowska, Sylwester Prokurat

ZUM u noworodków okiem neonatologa.
Barbara Królak-Olejnik

Zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych jako czynnik ryzyka ZUM.
Michał Maternik

ZUM u dzieci z pęcherzem neurogennym: odrębności diagnostyczno-terapeutyczne.
Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska

Powikłane i nietypowe ZUM u dzieci leczonych nerkozastępczo.
Ryszard Grenda

DYSKUSJA
12.39 – 13.00

Doniesienia ustne: 3 x po 5 min. + 2 min. dyskusja

Fosfomycyna w profilaktyce zakażeń układu moczowego może zredukować ryzyko ciężkich nawrotowych infekcji układu moczowego wymagających hospitalizacji u dzieci ze złożonymi wadami wrodzonymi układu moczowego – doświadczenia własne.
Małgorzata Stańczyk, Monika Pawlak-Bratkowska, Anna Jander, Barbara Puczko-Nogal, Agnieszka Seraficka, Marcin Tkaczyk

CYSTITIS CYSTICA U DZIECI - DOŚWIADCZENIA WŁASNE Z LAT 2018-2022
Hanna Szymanik-Grzelak, Anna Maria Wabik, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska

Lactobacillus Rhamnosus PL1 i Lactobacillus Plantarum PM1 w profilaktyce nawracających zakażeń układu moczowego u dzieci, badanie z randomizacją, z podwójnie ślepą próbą.
Maria Daniel, Hanna Szymanik-Grzelak, Janusz Sierdziński, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
13.00 - 14.15
14.15 – 15.15

SESJE PLAKATOWE

Przewodniczący:
Kinga Musiał
Beata Bieniaś, Agata Korzeniecka-Kozerska, Małgorzata Mizerska-Wasiak, Piotr Adamczyk
15.20 - 16.45

SESJA III. SESJA Firmy ASTRA ZENECA: aHUS

Przewodniczący:
Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, Maria Szczepańska, Jacek Zachwieja

Leczenie aHUS u dzieci - polskie doświadczenia.
Aleksandra Żurowska

Ekulizumab w leczeniu aHUS- odstawiać czy nie? Jeśli tak, to kiedy?
Ryszard Grenda

Ravulizumab - nowa opcja terapeutyczna aHUS - przegląd piśmiennictwa.
Danuta Zwolińska

aHUS indukowany wirusem grypy ze współistniejącym zespołem aktywacji makrofagów – prezentacja przypadku.
Maria Szczepańska

DYSKUSJA
16.24 – 16.45

Doniesienia ustne: 3 x po 5min + 2 min. Dyskusja.

Doświadczenia własne stosowania elektromodulacji TENS w leczeniu nadreaktywności wypieracza u dzieci.
Leszek Piechuta, Przemysław Sikora

Ocena metabolizmu kostnego u dzieci z pęcherzem neurogennym na podłożu przepukliny oponowo- rdzeniowej- doniesienie wstępne.
Agnieszka Postępska, Przemysław Sikora

Zastosowanie urografii rezonansu magnetycznego w diagnostyce wodonercza u dzieci – doświadczenie jednego ośrodka.
Martyna Jasielska, Piotr Adamczyk, Magdalena Jastrzębska, Zbigniew Olczak, Magdalena Machnikowska-Sokołowska, Agnieszka Jędzura, Monika Dębowska, Anna Rokowska-Oleksa Paulina Wysocka-Wojakiewicz, Tomasz Koszutski
16.45 – 17.00
17.00 - 18.15

SESJA IV. ZUM: kontrowersje w diagnostyce obrazowej i postępowaniu terapeutycznym.

Wprowadzenie:
Katarzyna Kiliś-Pstrusińska

Panel: Badania obrazowe u dzieci z ZUM: u kogo, kiedy, jakie?
Leczenie zabiegowe u dzieci z ZUM.
nefrolog: Anna Wasilewska, Marcin Tkaczyk, Monika Miklaszewska
urolog: Wojciech Apoznański, Tomasz Koszutski
radiolog: Katarzyna Domagała-Pękalska

DYSKUSJA
09.00 - 09.20

SPOTKANIE Z ZARZĄDEM PTNefD i KONSULTANTEM KRAJOWYM.

Marcin Tkaczyk, Danuta Zwolińska
09.20 - 10.40

SESJA V. ZUM w różnych odsłonach. Varia.

Przewodniczący:
Dorota Drożdż, Irena Makulska, Przemysław Sikora

Pozaantybiotykowe terapie w ZUM- co na to nefrolog?
Anna Medyńska

ZUM i PChN – dwukierunkowa zależność.
Jacek Zachwieja

DYSKUSJA.
10.00 - 10.20

Doniesienia ustne: 2 x po 5min + 2 min. dyskusja

Ocena wskaźników sztywności tętnic i parametów hemodynamicznych w ABPM przy użyciu aparatu Mobil-O-Graph u młodzieży z cukrzycą typu 1.
Jolanta Sołtysiak, Danuta Ostalska –Nowicka, Katarzyna Maćkowiak-Lewandowicz, Bogda Skowrońska, Andrzej Blumczyński, Jacek Zachwieja

Opracowanie modelu predykcyjnego obecności mutacji genu HNF1B u dzieci z wrodzonymi wadami nerek i układu moczowego – badanie międzynarodowe, wieloośrodkowe.
Marcin Kołbuc, Mateusz F. Kołek, Rafał Motyka, Beata Bieniaś, Sandra Habbig, Jens Koenig, Maria Szczepańska, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Anna Wasilewska, Piotr Adamczyk, Marcin Tkaczyk, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, Monika Miklaszewska, Augustina Janauskiene, Yo Han Ahn, Hae Il Cheong, Przemysław Sikora, Bodo B. Beck, Marcin Zaniew
10.20 – 10.40

SESJA Firmy SWIXX BIOPHARMA


Krzywica hipofosfatemiczna sprzężona z chromosomem X – nowe możliwości terapeutyczne.
Piotr Skrzypczyk
10.40 – 11.00
11.00 – 12.30

SESJA VI. VARIA. CO NOWEGO (subiektywny przegląd badań)?

Przewodniczący:
Dorota Polak-Jonkisz, Ryszard Grenda, Jacek Pietrzyk

...w glomerulopatiach
Danuta Ostalska-Nowicka

… w ostrym uszkodzeniu nerek
Kinga Musiał

...w PChN
Beata Bieniaś

...w nadciśnieniu tętniczym
Dorota Drożdż

...w dializoterapii i transplantologii
Jacek Rubik

DYSKUSJA.
12.30 - 12.50
12.50 - 14.20

SESJA VII. Badania wieloośrodkowe.

Przewodniczący:
Katarzyna Jobs, Wioletta Jarmużek, Marcin Zaniew

ERICONS.
Aleksandra Żurowska

SABINE. IgAN/IgAVN. Lupus nephritis.
Małgorzata Mizerska-Wasiak

ESONIA.
Piotr Skrzypczyk

Rejestry dializacyjne.
Ilona Zagożdżon
Prenatalne zamknięcie przepukliny oponowo-rdzeniowej – nowa oręż w walce z nawracającymi zakażeniami układu moczowego u dzieci z myelomeningocoele.
Agnieszka Pastuszka
13.45 – 14.20

SESJA Firmy SANOFI


Pediatryczne oblicza choroby Fabry’ego.
Robert Śmigiel

DYSKUSJA
14.20 - 14.35

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI.


Wręczenie nagród za najlepsze prace.
D. Zwolińska, K. Kiliś-Pstrusińska, M. Tkaczyk
14.35

FORUM MŁODYCH NEFROLOGÓW - streszczenia

Image

DO KONFERENCJI POZOSTAŁO:

© Copyright 2023 Medical Experts. All Rights Reserved. Realizacja Studio Nexim | www.nexim.net

Search